• Background Image

    Privacy Policy

1) Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται για εμπορικούς σκοπούς (>>)
2) Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται οικειοθελώς με την υποβολή βιογραφικού σημειώματος (>>)

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
(Κατά την έννοια του άρθρου 13 του Ν.Δ. 196/2003)

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας διαθέτει προσωπικά σας δεδομένα που έχει συλλέξει και με προφορικές ερωτήσεις, άμεσα ή μέσω τρίτων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως κοινά δεδομένα από το Ν.Δ. αριθ. 196/2003 – Κώδικας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στον εν λόγω Κώδικα προβλέπεται ότι όποιος επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα υποχρεούται να παρέχει κατάλληλη ενημέρωση στο πρόσωπο στο οποίο αφορούν τα δεδομένα αυτά.
Για την τήρηση του κανόνα αυτού, σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Φύση των δεδομένων, σκοποί και τρόπος επεξεργασίας
Επεξεργαζόμαστε δεδομένα ταυτοποίησης, φορολογικά, οικονομικά, εμπορικά, χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά που σας αφορούν και είναι αναγκαία για τις προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών ή για ισχύουσες και μελλοντικές συμβατικές υποχρεώσεις, καθώς και για να παρέχεται στην εταιρεία μας η δυνατότητα να αναπτύσσει δραστηριότητες:
– Εγγύησης και τεχνικής υποστήριξης πριν και μετά την πώληση
– Αποστολής ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού της εταιρείας
– Στατιστικής ανάλυσης για Marketing και καταμέτρηση του βαθμού ικανοποίησης
Δεν διαθέτουμε κανένα προσωπικό δεδομένο σας που χαρακτηρίζεται ως ευαίσθητο (άρθρο 4 περ. δ) του Κώδικα) ή δικαστικό (άρθρο 4 περ. ε) του Κώδικα).
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη χρήση κατάλληλων μέσων και διαδικασιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια και το απόρρητο. Η επεξεργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο με έντυπα μέσα όσο και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, για όλη τη διάρκεια της προσυμβατικής και συμβατικής σχέσης, αλλά και μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το νόμο, καθώς και για διοικητικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

2. Υποβολή των δεδομένων
Η μη υποβολή εκ μέρους σας των δεδομένων που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το νόμο, τους κανονισμούς και την κοινοτική νομοθεσία ή από διατάξεις που εκδίδουν οι αρμόδιες κατά το νόμο αρχές και τα εποπτικά και ελεγκτικά όργανα, καθιστά αδύνατη τη σύναψη ή τη συνέχιση της σχέσης, στο βαθμό που τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για τη σχέση αυτή.
Όσον αφορά ενδεχόμενα προαιρετικά δεδομένα, η μη υποβολή τους θα εκτιμάται από την εταιρεία κατά περίπτωση για τη λήψη των συνεπακόλουθων αποφάσεων, αναλόγως με τη σημασία που έχουν για την οργάνωσή μας τα μη υποβληθέντα δεδομένα.

3. Πλαίσιο γνωστοποίησης των δεδομένων σας, κοινοποίηση και δημοσιοποίηση
Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων βάσει συγκεκριμένων όρων, εάν οριστούν υπεύθυνοι ή επιφορτισμένοι με την επεξεργασία:
– διευθυντές, διαχειριστές και ελεγκτές
– υπεύθυνοι γραμματείας
– υπεύθυνοι λογιστηρίου και τιμολόγησης
– υπεύθυνοι εμπορίας και διανομής προϊόντων και υπηρεσιών
– άλλο υπαλληλικό προσωπικό ειδικά επιφορτισμένο
– πράκτορες και εμπορικοί αντιπρόσωποι
Τα δεδομένα σας μπορούν να κοινοποιηθούν, υπό την έννοια της γνωστοποίησής τους σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα πρόσωπα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– Σε συμβούλους της εταιρείας μας, στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της οργάνωσής μας
– Σε πρόσωπα για τα οποία είναι αναγκαία η πρόσβαση στα δεδομένα σας, για σκοπούς βοηθητικούς ως προς τη σχέση σας με την εταιρεία μας, στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος για την εκπλήρωση των βοηθητικών τους αρμοδιοτήτων (όλως ενδεικτικώς, αναφέρονται τα πιστωτικά ιδρύματα, οι εταιρείες εμπορικών πληροφοριών, ανάκτησης απαιτήσεων, ασφάλισης πιστώσεων και μεταφορών)
– Πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σύμφωνα με διατάξεις που προβλέπονται από το νόμο, κανονισμούς ή την ευρωπαϊκή νομοθεσία, στο βαθμό που προβλέπεται από τις εν λόγω διατάξεις.
Τα δεδομένα, ο σκοπός της επεξεργασίας των οποίων προβλέπεται στο σημείο 1, δεν θα δημοσιοποιούνται πλην των ακόλουθων εξαιρέσεων:
– υποχρεώσεις από την εφαρμογή του Ν.Δ. αριθ. 196/2003
– δεδομένα σχετικά με τα στοιχεία ταυτότητας των μεταπωλητών πελατών μας, οι οποίοι έχουν χορηγήσει τη συναίνεσή τους για τη δημοσιοποίησή τους μέσω του ιστοτόπου μας.

4. Τα δικαιώματά σας
Ακολουθεί απόσπασμα του άρθρου 7 του Ν.Δ. αριθ. 196/2003, προκειμένου να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
– να επιβεβαιώσετε την ύπαρξη των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, ακόμη και αν δεν έχουν καταχωριστεί, και να σας γνωστοποιηθούν με εύληπτο τρόπο
– να ενημερωθείτε για την προέλευση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας τους
– να ενημερωθείτε για τη λογική που εφαρμόζεται στην επεξεργασία τους με ηλεκτρονικά μέσα
– να ζητήσετε την ενημέρωση, τη διόρθωση ή, σε περίπτωση έννομου συμφέροντος, τη συμπλήρωση των δεδομένων
– να ζητήσετε τη διαγραφή, τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή τον αποκλεισμό των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου
– να ζητήσετε τη διαγραφή, τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή τον αποκλεισμό των δεδομένων, των οποίων δεν είναι αναγκαία η διατήρηση για τους σκοπούς για τους οποίους συγκεντρώθηκαν και υπεβλήθησαν σε επεξεργασία
– να ζητήσετε βεβαίωση ότι η ενημέρωση, η διόρθωση, η συμπλήρωση, η διαγραφή, η μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή ο αποκλεισμός γνωστοποιήθηκαν, όσον αφορά το περιεχόμενο, σε όσους κοινοποιήθηκαν ή διατέθηκαν τα δεδομένα, πλην των περιπτώσεων στις οποίες η υποχρέωση αυτή καθίσταται αδύνατη ή προϋποθέτει τη χρήση δυσανάλογων μέσων σε σχέση με το προστατευόμενο δικαίωμα
– να αρνηθείτε, για νόμιμους λόγους, την ολική ή μερική επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, ακόμη και αν σχετίζονται με το σκοπό της συλλογής τους
– να αρνηθείτε την ολική ή μερική επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για σκοπούς αποστολής διαφημιστικού υλικού ή άμεσης πώλησης ή για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς ή εμπορικής ενημέρωσης.

5. Ιδιοκτήτης και υπεύθυνοι επεξεργασίας
Υπεύθυνος της επεξεργασίας είναι η μονοπρόσωπη εταιρεία BABBI SRL που υπόκειται στη διεύθυνση και στον έλεγχο της BABBI GROUP SpA – Via Caduti di Via Fani, 80 47032 – Bertinoro (FC) – Ιταλία.
Τηλ. (+39) 0543 448598 – Φαξ (+39) 0543 449010.

^ΑΡΧΗ

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνονται με παράδοση ή αποστολή βιογραφικού σημειώματος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
(Κατά την έννοια του άρθρου 13 του Ν.Δ. 196/2003)

Μετά τη θέσπιση του Ν.Δ. αριθ. 196/2003 παρέχουμε στη συνέχεια τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εταιρεία μας.

1. Φύση των δεδομένων προς επεξεργασία
Η επεξεργασία αφορά τα στοιχεία ταυτότητας που θεωρούνται κοινά από το νόμο, καθώς και τα ευαίσθητα δεδομένα σας που ενδεχομένως περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα που υποβάλλετε στην εταιρεία μας.

2. Σκοπός της επεξεργασίας
Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να αξιολογηθεί η υποψηφιότητά σας για ενδεχόμενη πρόσληψη στην εταιρεία μας.

3. Τρόπος επεξεργασίας
Η επεξεργασία των δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς πραγματοποιείται νόμιμα και με τη χρήση κατάλληλων μέσων και διαδικασιών που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και το απόρρητο και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με έντυπα είτε με μηχανογραφικά μέσα.

4. Υποβολή των δεδομένων
Τα δεδομένα υποβάλλονται οικειοθελώς από εσάς.

5. Πλαίσιο γνωστοποίησης των δεδομένων σας, κοινοποίηση και δημοσιοποίηση
Τα δεδομένα θα γνωστοποιηθούν στους εκτελούντες την επεξεργασία.
Τα δεδομένα δεν θα δημοσιοποιηθούν.
Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει τη συναίνεσή σας, για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας μπορεί να είναι αναγκαία η κοινοποίηση του βιογραφικού σας σημειώματος σε συμβούλους ή εξωτερικές οργανώσεις εξειδικευμένες στην επιλογή προσωπικού.

6. Τα δικαιώματά σας
Μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στον υπεύθυνο της επεξεργασίας γραπτώς ή τηλεφωνικώς, προκειμένου να ελέγξετε, να συμπληρώσετε και να διορθώσετε τα δεδομένα σας ή/και για να ασκήσετε τα άλλα δικαιώματά σας που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Ν.Δ. 196/2003.

7. Υπεύθυνος επεξεργασίας
Υπεύθυνος της επεξεργασίας είναι η μονοπρόσωπη εταιρεία BABBI SRL που υπόκειται στη διεύθυνση και στον έλεγχο της BABBI GROUP SpA – Via Caduti di Via Fani, 80 – 47032 – Bertinoro (FC) – Ιταλία.
Τηλ. (+39) 0543 448598 – Φαξ (+39) 0543 449010.